Ga naar de inhoud

Vacature: Gedragswetenschapper 24-32 uur per week

De organisatie
Stichting de Toegang biedt ondersteuning aan inwoners van de gemeente Emmen die een vraag hebben binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdhulp of Schulddienstverlening (SDV). De Toegang is er voor alle bewoners van de gemeente Emmen. Er zijn toegangsteams actief in de gemeente Emmen, verdeeld over 6 gebieden.

Stichting de Toegang is een ambitieuze organisatie en daarvoor zijn we op zoek naar mensen die stevig in hun schoenen staan en willen bijdragen aan het vormgeven van de ontwikkelingen in ons werkgebied.

Functieomschrijving
Vanuit een integrale kijk op zaken, ondersteun, adviseer en coach je de toegangsmedewerkers Jeugd bij “wat” en “hoe” te handelen in de praktijk. Daarnaast maak je jezelf als gedragswetenschapper diverse inhoudelijke beleidsonderwerpen en specifieke werkprocessen eigen, zodat de toegangs-medewerker hierop een beroep kan doen. Hierbij kun je denken aan thema’s zoals privacy, gezag en omgang, jeugdstrafrecht en de aandachtsgebieden kindermishandeling en huiselijk geweld, gesloten jeugdzorg en verzoeken tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Wat ga je doen?

  • Ondersteun/coach je inhoudelijk de toegangsmedewerkers en geef je desgevraagd of waar nodig advies bij de uitvoering van het werk, gespreksvoering of houding en gedrag;
  • Faciliteer en begeleid je de casuïstiekbesprekingen waarin belangrijke of ingrijpende beslissingen worden genomen rondom cliënten;
  • Coach je de medewerkers op transformatie (in samenwerking met de teamleider). Je hebt daarbij aandacht voor (nieuwe) maatwerkoplossingen, efficiënte integrale samenwerking en optimale benutting van het netwerk van het gezin;
  • Waar dit nodig is ondersteun je de toegangsmedewerker om overzicht te houden in geval van crisis en te schakelen met relevante partners.
  • Bevorder je inhoudelijke deskundigheid en handelingsbekwaamheid van medewerkers door middel van inhoudelijke begeleiding, consultatie en (het organiseren van) leeractiviteiten;
  • Evalueer en verbeter je (werk)processen en vorm je de brug tussen beleid naar de praktijk of andersom.
  • Op basis van casuïstiek signaleer je samen met de teamleider en de medewerkers patronen. Op basis van deze patronen doe je voorstellen voor het verbeteren van het collectief (preventief) zorgaanbod en verbeteringen in de samenwerking;
  • Lever je vanuit inhoudelijk perspectief een bijdrage aan de ontwikkeling van (kwaliteits)-beleid en methodieken;
  • Onderhoud je als inhoudsdeskundige en in afstemming met de teamleiders contacten met externe partijen.

Je hebt een belangrijke rol in de verbinding met externe organisaties. Je inhoudelijke achtergrond is daarbij leidend. Je vormt een netwerk met externe partners in het werkgebied die relevant zijn voor het kunnen samenwerken bij meervoudige hulp aan een inwoner.

Je communiceert binnen de Toegang over activiteiten van belang voor de coördinatie en afstemming van werkzaamheden.

Wat vragen wij

Functie eisen
Je hebt academisch / academisch+ werk- en denkniveau. Daarbij beschik je bij voorkeur over een afgeronde master orthopedagogiek, psychologie of integrale jeugdhulp. Je hebt wetenschappelijke (basis)kennis van gezond opvoeden en opgroeien, ontwikkeling, gedrag en de meest voorkomende stoornissen. Ook heb je kennis van en ervaring met effectieve interventies. Je hebt juridische basiskennis ten aanzien van de jeugdwet. Tenslotte beschik je over juridische basiskennis ten aanzien privacy, gezag en omgang, jeugdstrafrecht. Je hebt minimaal twee jaar praktijkervaring in de jeugdhulp, gedwongen kader en de wet- en regelgeving hieromtrent. Bij voorkeur ben je bekend met het zorglandschap in Emmen.

Competenties
Je bent de vraagbaak en rots in de branding voor de toegangsmedewerkers. Je bent in staat om op een begrijpelijke manier informatie over te brengen en toegangsmedewerkers te versterken in hun werk. Je gelooft in eigen kracht van mensen en bent in staat om hun zelfinzicht en probleem-oplossend vermogen te vergroten. Je bent analytisch, stressbestendig, doortastend, bezit doorzettingsvermogen en kunt bij hectische situaties overzicht houden. Je bent een netwerker en verbinder pur sang. Tenslotte ben je goed in staat om het gemeentelijke beleidskader te vertalen naar de uitvoeringspraktijk van de Toegang.

Wat bieden wij
Afhankelijk van opleiding en ervaring is het maximale salaris indicatief € 5.463,– (Schaal 11, conform CAO Sociaal Werk) bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (36 uur). Je krijgt een arbeidsovereenkomst bij Stichting de Toegang voor bepaalde tijd voor de duur van zeven maanden in verband met zwangerschapsvervanging. Wij streven ernaar om de functie per half september a.s. in te vullen.

Meer informatie
Meer informatie over Stichting de Toegang en de werkwijze van de toegangsteams kun je vinden op www.detoegangemmen.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met Johan van Aalderen, Manager Jeugd op telefoonnummer 0646 99 80 51. Je kunt reageren tot 15 juli a.s. De gesprekken worden gepland in de week van 17 juli a.s.

Solliciteren
Ben je enthousiast geworden over deze vacature? Stuur dan vóór 15 juli a.s. een sollicitatiebrief met curriculum vitae naar sollicitaties@detoegangemmen.nl.