a a a
Bel gratis 0800 - 1525Klachten/Complimenten

Gebiedsteams

De Gebiedsteams bestaan uit diverse professionals van Welzijngroep Sedna. Vanaf 1 juli sluiten de medewerkers van het CJG hierbij aan. De professionals uit de Gebiedsteams ondersteunen u bij vragen over opvoeden en opgroeien. Zij geven u informatie over onderwerpen als: zwangerschap, omgaan met driftbuien van uw peuter of overgewicht bij kinderen. Ook organiseren de Gebiedsteams regelmatig activiteiten en trainingen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met De Toegang

bel 0800-1525 of mail ons