Jeugdhulp

De toegangsmedewerker gaat met u in gesprek om uw hulpvraag te verduidelijken. Samen met u brengt de medewerker in beeld wat de zorgen en krachten in uw gezin zijn.Vervolgens zoekt de Toegangsmedewerker samen met u naar oplossingen.

In overleg met u wordt bepaald welke partijen er betrokken worden bij ondersteuning van uw gezin. Als dit meerdere partijen zijn, houdt de Toegangsmedewerker samen met u overzicht om verschillende organisaties te laten samenwerken. De gemaakte afspraken komen in een gespreksverslag te staan. Deze wordt aan uw gezin voorgelegd en besproken. Vervolgens gaat u akkoord en worden de afspraken uitgevoerd. De Toegang ziet er samen met u op toe dat de doelen worden behaald.

Spoed voor Jeugd Drenthe

Speciaal voor kinderen en jongeren die direct hulp nodig hebben, is er Spoed voor Jeugd Drenthe. Dit is het provinciale meldpunt bij crisis buiten kantoortijden. Het co├Ârdineert de hulpverlening van (jeugd)zorgaanbieders. Zo kan zo snel mogelijk de juiste zorg ingezet worden.

Kinderen en jongeren kunnen zelf bellen, maar ook ouders, hulpverleners, huisartsen of de politie. Als het maar gaat over een kind, jongere en/of gezin in Drenthe. Wie belt naar telefoonnummer (0522) 279 946, krijgt een hulpverlener aan de telefoon. Die stelt vragen om erachter te komen wat er aan de hand is en wie het beste kan helpen. Binnen een half uur wordt een plan gemaakt en worden de juiste mensen ingeschakeld. Het telefoonnummer van Spoed voor Jeugd gaat vanaf 2 juli 2018 veranderen in: 0592-381530

Voor meer informatie zie de website: www.spoedvoorjeugddrenthe.nl

Informatie over opvoeden vindt u op de website www.opvoeden.nl

Zoek jouw toegangsteam

Bekijk alle locaties

Heb je vragen over dit onderwerp?

Bel gratis 0800-1525 Of mail ons