a a a
Bel gratis 0800 - 1525Klachten/Complimenten

Jeugdhulp

De toegangsmedewerker gaat met u in gesprek om uw hulpvraag te verduidelijken. Samen met u brengt de medewerker in beeld wat de zorgen en krachten in uw gezin zijn.Vervolgens zoekt de Toegangsmedewerker samen met u naar oplossingen.

In overleg met u wordt bepaald welke partijen er betrokken worden bij ondersteuning van uw gezin. Als dit meerdere partijen zijn, houdt de Toegangsmedewerker samen met u overzicht om verschillende organisaties te laten samenwerken. De gemaakte afspraken komen in een gespreksverslag te staan. Deze wordt aan uw gezin voorgelegd en besproken. Vervolgens gaat u akkoord en worden de afspraken uitgevoerd. De Toegang ziet er samen met u op toe dat de doelen worden behaald.

Spoed voor Jeugd Drenthe

Woon je in Drenthe en heb je dringend hulp nodig omdat het niet goed gaat met je of met een kind of jongere in je omgeving? Kan je vraag niet wachten tot morgen? Buiten kantoortijden zorgt Spoed 4 Jeugd Drenthe dat je de hulp krijgt die je nodig hebt. Bel:  0592 – 381 530. Doordeweeks kun je dit nummer bellen van 17.00 – 08.30 uur en in het weekend dag en nacht.

 Als je Spoed4Jeugd belt krijg je een ervaren hulpverlener aan de lijn. Hij/zij probeert helder te krijgen wat er aan de hand is en welke zorg nodig is. Na kort intern overleg wordt je teruggebeld en verteld welke actie vanuit Spoed4Jeugd wordt ingezet. Er worden afspraken gemaakt hoe contact wordt gelegd tussen jou/je gezin en een professionele hulpverlener. Voor meer informatie zie de website: www.spoedvoorjeugddrenthe.nl (externe link)

Zoek uw gebiedsteam

Bekijk alle locaties

Bij vragen kunt u contact opnemen met De Toegang

bel 0800-1525 of mail ons