a a a
Bel gratis 0800 - 1525Klachten/Complimenten

Jeugdhulp

De toegangsmedewerker gaat met u in gesprek om uw hulpvraag te verduidelijken. Samen met u brengt de medewerker in beeld wat de zorgen en krachten in uw gezin zijn.Vervolgens zoekt de Toegangsmedewerker samen met u naar oplossingen.

In overleg met u wordt bepaald welke partijen er betrokken worden bij ondersteuning van uw gezin. Als dit meerdere partijen zijn, houdt de Toegangsmedewerker samen met u overzicht om verschillende organisaties te laten samenwerken. De gemaakte afspraken komen in een gespreksverslag te staan. Deze wordt aan uw gezin voorgelegd en besproken. Vervolgens gaat u akkoord en worden de afspraken uitgevoerd. De Toegang ziet er samen met u op toe dat de doelen worden behaald.

Spoed voor Jeugd Drenthe

Woon je in Drenthe en heb je dringend hulp nodig omdat het niet goed gaat met je of met een kind of jongere in je omgeving? Kan je vraag niet wachten tot morgen? Buiten kantoortijden zorgt Spoed 4 Jeugd Drenthe dat je de hulp krijgt die je nodig hebt. Bel:  0592 – 381 530. Doordeweeks kun je dit nummer bellen van 17.00 – 08.30 uur en in het weekend dag en nacht.

 Als je Spoed4Jeugd belt krijg je een ervaren hulpverlener aan de lijn. Hij/zij probeert helder te krijgen wat er aan de hand is en welke zorg nodig is. Na kort intern overleg wordt je teruggebeld en verteld welke actie vanuit Spoed4Jeugd wordt ingezet. Er worden afspraken gemaakt hoe contact wordt gelegd tussen jou/je gezin en een professionele hulpverlener. Voor meer informatie zie de website: www.spoedvoorjeugddrenthe.nl (externe link)

 

Familiegroepsplan

Een familiegroepsplan is een plan dat u als gezin met uw omgeving maakt om uw hulpvraag in kaart te brengen. In dit plan kunt u aangeven hoe uzelf de opvoed- en opgroeisituatie wilt ervaren en waarbij u ondersteuning wenst. Vragen die beantwoord kunnen worden in het familiegroepsplan zijn bijvoorbeeld: Welke ondersteuningsvragen zijn er? Wie wilt u graag betrekken in de aanpak van uw vraag? Wat kunt u met de ondersteuning van mensen uit uw omgeving doen? En welke ondersteuning denkt u daarbij nodig te hebben?

Het maken van een familiegroepsplan is ‘vormvrij’. Dit bekent dat u gebruik kunt maken van een voorbeeld (zie document), maar dat u ook vrij bent om zelf het plan vorm te geven. Het is aan uzelf om te bepalen hoe het plan eruit komt te zien en wat erin komt te staan.

U en/of uw gezin bent niet verplicht om een familiegroepsplan op te stellen, zonder een familiegroepsplan kunt u ook Jeugdhulp ofwel WMO ondersteuning ontvangen. Het familiegroepsplan kan onderdeel zijn van het onderzoeksproces, het daadwerkelijke advies van Stichting de Toegang kan afwijken van de door u voorgestelde (jeugd)hulp.

Stel uw vraag

Download het familiegroepsplan

 

Evaluatieformat jeugd

Het te downloaden evaluatieformat is een format die kan worden ingevuld door zorgaanbieder en uzelf op het moment dat er moet worden geëvalueerd. Dit document kan gedownload en ingevuld worden, waarna het kan worden gedeeld met de Toegang. Door dit document te hebben ingevuld, kan het proces rondom evalueren sneller verlopen.

Download het evaluatieformat jeugd

Bij vragen kunt u contact opnemen met De Toegang

bel 0800-1525 of mail ons