a a a
Bel gratis 0800 - 1525Klachten/Complimenten

Klacht of compliment

Klacht of compliment

Het is fijn voor ons om te horen wat u goed vindt gaan en wat er beter kan. U kunt het rechtstreeks aan onze medewerkers laten weten of ons een bericht sturen waarin u uw compliment of klacht omschrijft.

Klacht

We willen dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Soms gaat er ook wel eens iets mis en daar willen we graag met u over in gesprek om tot een oplossing te komen. Lukt het niet om de klacht op te lossen met onze medewerker, vraag dan of de teamleider van uw gebiedsteam en eventueel een vertrouwenspersoon bij het gesprek aanwezig kan zijn. De kans is groot dat u er samen uitkomt. Lukt dat helaas niet, dan kunt u een klacht indienen bij Stichting De Toegang.

Bezwaar maken tegen een beslissing

Als u het niet eens bent met een beslissing die wordt genomen over de vorm(en) van hulp en ondersteuning die u denkt nodig te hebben, dient u een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Emmen.

Flyer

Wilt u deze informatie rustig nalezen? Wij hebben alle informatie in een flyer gezet. Die kunt u bij ons opvragen of u kunt de klachtenprocedure ook hier inzien.

Bij vragen kunt u contact opnemen met De Toegang

bel 0800-1525 of mail ons