Professionals

Iedereen die een Wmo-voorziening nodig denkt te hebben, kan bij het toegangsteam in zijn of haar gebied terecht voor een gesprek. De Toegang zorgt samen met de rest van het gebiedsnetwerk voor de loketfunctie in het gebied. De toegangsteams zijn onafhankelijk en staan los van het leveren van hulp of ondersteuning. Het toegangsteam draag, als onderdeel van het gebiedsnetwerk, zorg voor het toewijzen van individuele maatwerk-voorzieningen (voorheen geïndiceerde zorg).

Gebiedsnetwerk

Met inwoners die een hulpvraag hebben, wordt eerst gekeken of zij zich redden met hulp van een mantelzorger of informele zorg. Het gebiedsnetwerk kan hier in ondersteunen. Is er maatwerk nodig? Dan kan de inwoner in gesprek met een medewerker van het toegangsteam. Samen met de inwoner wordt gekeken naar een passende oplossing.

professionals zorg in Emmen

Zoek jouw toegangsteam

Bekijk alle locaties

Heb je vragen over dit onderwerp?

Bel gratis 0800-1525 Of mail ons