a a a
Bel gratis 0800 - 1525Klachten/Complimenten

Schulddienstverlening

Maakt u zich zorgen om uw financiën of heeft u schulden? Bijvoorbeeld doordat uw inkomen minder is geworden? U kunt zich dan melden bij de Toegang. De Toegang kijkt samen met u naar uw situatie. Schulddienstverlening biedt de volgende diensten aan:

  • Budgetcoach
  • Budgetbeheer en begeleiding
  • Schuldregeling
  • Wettelijke schuldsanering

Budgetcoach
De budgetcoach kijkt over uw schouder mee naar uw financiën en begeleidt u om hier weer overzicht over te krijgen. Hiervoor worden verschillende gesprekken gepland. Tijdens het budgetcoachtraject blijft u zelf uw inkomen ontvangen en moet u zelf uw vaste lasten betalen.

Budgetbeheer en begeleiding
Budgetbeheer betekent dat team Schulddienstverlening het beheer over uw financiën tijdelijk overneemt. Ook krijgt u begeleiding om goed overzicht over én inzicht in uw financiën te krijgen. Hierdoor krijgt u weer controle over uw financiën. Onderdeel van de begeleiding kan zijn:

  • Het op orde maken en houden van uw administratie;
  • Het afstemmen van uw uitgaven op uw inkomen;
  • Het leren om keuzes te maken in uw uitgaven;
  • Het leren om te sparen;
  • Het leren hoe u in de toekomst nieuwe financiële problemen kunt voorkomen.

Schuldregeling
Soms zijn er schulden die u niet zelf kunt oplossen. Een schuldregeling kan dan een mogelijkheid zijn. Bij een schuldregeling bemiddelt team Schulddienstverlening en doet namens u een betalingsvoorstel aan uw schuldeisers. U moet maandelijks een bedrag aflossen. Team Schulddienstverlening vraagt de schuldeisers een eventuele restantschuld kwijt te schelden als u aan alle voorwaarden heeft voldaan. Dit is een vrijwillige regeling voor u en uw schuldeisers. Schuldeisers zijn dus niet verplicht mee te werken aan deze ‘minnelijke schuldregeling’.

Wettelijke schuldsanering
Als schuldeisers niet willen meewerken aan een minnelijke schuldregeling, kunt u een beroep doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Dit verzoek gaat altijd via de Rechtbank Noord-Nederland. Team Schulddienstverlening kan u helpen met het verzoek. Tijdens een zitting wil de rechter van u weten hoe uw schulden zijn ontstaan en wat uw motivatie is om aan een oplossing te werken. De rechter bepaalt of u wordt toegelaten tot de Wsnp. Als u wordt toegelaten, wordt door de rechter een Wsnp-bewindvoerder toegewezen. Deze komt bij u op huisbezoek en bekijkt uw post. Schuldeisers kunnen dan uw schuld indienen bij de bewindvoerder. Wanneer alles goed is verlopen, wordt een schone lei verstrekt. Een schone lei betekent dat de schuldeisers de restantschuld niet meer kunnen opeisen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met De Toegang

bel 0800-1525 of mail ons