a a a
Bel gratis 0800 - 1525Klachten/Complimenten

WMO concept

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kan op verschillende gebieden ondersteuning bieden. Hierbij wordt zoveel mogelijk gekozen voor lichte ondersteuning waar mogelijk en specialistische hulp waar nodig. Vanuit de WMO biedt de Toegang onderstaande ondersteuning:

  • Dagbesteding
  • Individuele begeleiding
  • Kortdurend verblijf
  • Beschermd wonen
  • Schoonmaakondersteuning
  • Hulpmiddelen (denkend aan: vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en woonvoorzieningen)

Vanaf 2019 betaalt u € 17,50 per 4 weken voor de WMO-ondersteuning voor maatwerkvoorzieningen. Dit wordt het abonnementstarief genoemd. Dit tarief geldt voor iedereen ongeacht inkomen, vermogen of gebruik.

Heeft u de AOW-leeftijd nog niet bereikt en voert u met minstens 1 andere persoon een huishouden? Dan hoeft u geen bijdrage te betalen.

Melding WMO
Wanneer u een melding heeft gedaan bij de Toegang, zal een WMO consulent bij u op huisbezoek komen om uw melding te bespreken. De WMO consulent gaat met u in gesprek om uw hulpvraag te verduidelijken. Samen met u brengt de consulent in beeld wat de zorgen en krachten zijn.

Wanneer uw melding in behandeling wordt genomen door de Toegang zal u per post een gespreksverslag ontvangen. Deze kunt u ondertekend retour sturen. De aanvraag zal vervolgens naar de hoofdaanbieder en tot slot naar de Gemeente Emmen worden gestuurd. De Gemeente Emmen zal de melding toe- of afwijzen. Indien u het niet eens bent met het advies van de Toegang, kunt u in bezwaar gaan.

Bij vragen kunt u contact opnemen met De Toegang

bel 0800-1525 of mail ons