a a a
Bel gratis 0800 - 1525Klachten/Complimenten

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Merkt u dat thuis blijven wonen lastig wordt, kunt u niet meer alles zelf en is er geen hulp uit uw eigen omgeving? Dan kunt u geholpen worden vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Voor een onafhankelijk en deskundig advies over wat u nodig heeft om thuis te blijven wonen en mee te blijven doen in de samenleving neemt u contact op met De Toegang.  Wij gaan samen met u in gesprek over uw situatie, uw mogelijkheden en uw netwerk. Op basis hiervan geeft De Toegang een passend en onafhankelijk advies over welke Wmo-voorziening u nodig heeft. Denk aan:

  • schoonmaakondersteuning,
  • dagbesteding,
  • begeleiding,
  • kortdurend verblijf,
  • beschermd wonen,
  • vervoer,
  • hulpmiddelen,
  • woningaanpassing.

Met dit advies kunt u de aanvraag indienen bij gemeente Emmen. De gemeente neemt vervolgens een officieel Wmo-besluit. Hier wordt u over geïnformeerd.

Bij vragen kunt u contact opnemen met De Toegang

bel 0800-1525 of mail ons