a a a
Bel gratis 0800 - 1525Klachten/Complimenten

Wmo

Natuurlijk wilt u graag zo lang mogelijk thuis wonen en mee blijven doen. Als dit niet meer lukt, kan De Toegang helpen. De toegangsmedewerker kijkt samen met u wat nodig is. Hierbij wordt zoveel mogelijk gekozen voor lichte ondersteuning waar mogelijk (zoals het tijdelijk ontlasten van een mantelzorger) en specialistische hulp waar nodig. U kunt bijvoorbeeld denken aan: schoonmaakondersteuning, dagbesteding, begeleiding, kortdurend verblijf, beschermd wonen, vervoer, hulpmiddelen, woningaanpassing.

Bij vragen kunt u contact opnemen met De Toegang

bel 0800-1525 of mail ons