Ga naar de inhoud

Geld

Advies en hulp bij uw geldzaken

Maakt u zich zorgen over uw financiën? Heeft u schulden? Is uw inkomen gedaald, of zijn uw kosten gestegen en voorziet u problemen op het gebied van geld? Dan kunt u zich melden bij De Toegang. We kijken samen naar uw situatie en wijzen u de weg in het vinden van de juiste hulp bij uw financiën. Een adviesgesprek met De Toegang is vertrouwelijk en vrijblijvend, het verplicht u tot niets.

De hulp en ondersteuning uit ons advies pakken andere partijen op.

styling element

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening biedt de volgende diensten aan:

  • Begeleiding van een budgetcoach
  • Controle terugkrijgen over uw financiën d.m.v. tijdelijk budgetbeheer
  • Schuldregeling: bemiddeling met uw schuldeisers
  • Wettelijke schuldsanering: wanneer de schuldregeling geen uitkomst biedt
Budgetcoach

De budgetcoach kijkt over uw schouder mee naar uw financiën en begeleidt u om hier weer overzicht over te krijgen. Hiervoor worden verschillende gesprekken gepland. Tijdens het budgetcoachtraject blijft u zelf uw inkomen ontvangen en moet u zelf uw vaste lasten betalen.

Budget coaching kan in Emmen via de Gemeente Emmen of via Sedna. Wij beoordelen in een gesprek wat de beste partij is voor uw situatie, dat is van meerdere factoren afhankelijk.

Budgetbeheer en begeleiding

Budgetbeheer betekent dat team Schulddienstverlening het beheer over uw financiën tijdelijk overneemt. Ook krijgt u begeleiding om goed overzicht over én inzicht in uw financiën te krijgen. Hierdoor krijgt u weer controle over uw financiën. Onderdeel van de begeleiding kan zijn:

  • Het op orde maken en houden van uw administratie;
  • Het afstemmen van uw uitgaven op uw inkomen;
  • Het leren om keuzes te maken in uw uitgaven;
  • Het leren om te sparen;
  • Het leren hoe u in de toekomst nieuwe financiële problemen kunt voorkomen.
Schuldregeling

Soms zijn er schulden die u niet zelf kunt oplossen. Een schuldregeling kan dan een mogelijkheid zijn. Bij een schuldregeling bemiddelt team Schulddienstverlening en doet namens u een betalingsvoorstel aan uw schuldeisers. U moet maandelijks een bedrag aflossen. Team Schulddienstverlening vraagt de schuldeisers een eventuele restantschuld kwijt te schelden als u aan alle voorwaarden heeft voldaan. Dit is een vrijwillige regeling voor u en uw schuldeisers. Schuldeisers zijn dus niet verplicht mee te werken aan deze ‘minnelijke schuldregeling’.

Wettelijke schuldsanering

Als schuldeisers niet willen meewerken aan een minnelijke schuldregeling, kunt u een beroep doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Dit verzoek gaat altijd via de Rechtbank Noord-Nederland. Team Schulddienstverlening kan u helpen met het verzoek. Tijdens een zitting wil de rechter van u weten hoe uw schulden zijn ontstaan en wat uw motivatie is om aan een oplossing te werken. De rechter bepaalt of u wordt toegelaten tot de Wsnp. Als u wordt toegelaten, wordt door de rechter een Wsnp-bewindvoerder toegewezen. Deze komt bij u op huisbezoek en bekijkt uw post. Schuldeisers kunnen dan uw schuld indienen bij de bewindvoerder. Wanneer alles goed is verlopen, wordt een schone lei verstrekt. Een schone lei betekent dat de schuldeisers de restantschuld niet meer kunnen opeisen

Grip op uw financiën, wat kunt u zelf doen?

Gratis budgettraining

Stichting Knip zet zich in voor preventie van financiële problemen. U kunt bij hen terecht voor een gratis budgettraining. Zo krijgt u weer meer zicht en grip op uw financiën. Ga voor meer informatie naar www.stichtingknip.nl.

Veelgestelde vragen over geld