Ga naar de inhoud

Contact

Meldingsformulier

Klacht of compliment

Het is fijn voor ons om te horen wat u goed vindt gaan en wat er beter kan. U kunt het rechtstreeks aan onze medewerkers laten weten of ons een e-mail sturen waarin u uw compliment of klacht omschrijft.

Klacht
We willen dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Soms gaat er ook wel eens iets mis en daar willen we graag met u over in gesprek om tot een oplossing te komen.

Bezwaar maken tegen een beslissing
Als u het niet eens bent met een beslissing die wordt genomen over de vorm(en) van hulp en ondersteuning die u denkt nodig te hebben, dient u een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Emmen.

Flyer
Wilt u deze informatie rustig nalezen? U kunt een flyer met informatie bij ons opvragen of de klachtenprocedure hier inzien.