Ga naar de inhoud

Contact

Meldingsformulier

Klacht of compliment

Het is fijn voor ons om te horen wat u goed vindt gaan en wat er beter kan. U kunt het rechtstreeks aan onze medewerkers laten weten of ons een e-mail sturen waarin u uw compliment of klacht omschrijft.

Klacht
We willen dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Soms gaat er ook wel eens iets mis en daar willen we graag met u over in gesprek om tot een oplossing te komen. Lukt het niet om de klacht op te lossen met onze medewerker, vraag dan of de teamleider van uw gebiedsteam en eventueel een vertrouwenspersoon bij het gesprek aanwezig kan zijn. De kans is groot dat u er samen uitkomt. Lukt dat helaas niet, dan kunt u een klacht indienen bij Stichting De Toegang.

Bezwaar maken tegen een beslissing
Als u het niet eens bent met een beslissing die wordt genomen over de vorm(en) van hulp en ondersteuning die u denkt nodig te hebben, dient u een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Emmen.

Flyer
Wilt u deze informatie rustig nalezen? U kunt een flyer met informatie bij ons opvragen of de klachtenprocedure hier inzien.