Ga naar de inhoud

Doet u mee aan ons inwonerservaringsonderzoek?

De ervaringen van inwoners zijn belangrijk voor ons. Daarom onderzoekt Stichting De Toegang vanaf juli 2023 uw ervaringen met behulp van een vragenlijst. Deze ontvangt u tegelijk met de adviesbrief.

Wat staat er in de vragenlijst?
In de vragenlijst staan verschillende vragen, zoals:

  • Hoe is het keukentafelgesprek gegaan?
  • Hoe heeft u het contact met onze medewerkers ervaren?
  • Past ons advies bij uw situatie?
  • Heeft u nog tips voor ons om het advies en de ondersteuning te verbeteren?

Hoe kunt u meedoen?
Tegelijk met de adviesbrief ontvangt u van ons een informatiebrief over het onderzoek en de bijbehorende vragenlijst. U vult de vragenlijst op papier in en stuurt hem gratis terug met de bijgevoegde antwoordenvelop

Liever digitaal? Dit kan met de websitelink en de QR-code in de informatiebrief.

Wat gebeurt er met de ingevulde vragenlijst?
Uw deelname aan het onderzoek is anoniem. Dat betekent dat niemand weet dat u heeft deelgenomen of welke antwoorden u heeft gegeven. Het invullen van de vragenlijst heeft geen gevolgen voor de eventuele ondersteuning die u ontvangt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau: KWIZ. Privacy vinden wij belangrijk

Heeft u vragen?
Bel of mail Jitske Kooistra of Anieta Boer van onderzoeksbureau KWIZ via telefoonnummer 050 – 2061 035 of via vragenlijst@kwiz.nl. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.